Satsar på miljön

Apple får miljöberöm av Greenpeace

Apples solkraftsanläggning i North Carolina, USA. Em Petersson, Greenpeace.

Apple har kommit med en ny miljörapport. Nu får de beröm från Greenpeace för sina miljösatsningar.

Publicerad Uppdaterad

Apple är på god väg mot att helt och hållet använda sig av förnyelsebar energi för sina datacenter och kontor runt om i världen. Det framgår av bolagets årliga miljörapport, där man nu konstaterar att 94 procent av den energi man förbrukar som företag kommer från förnyelsebara energikällor. Bolaget satsar också på gröna pendeltransporter för sina anställda. Tack vare gratis biodiesel-drivna bussar har man lyckats minska användningen av personbilar för pendlande med 15 000 till antalet, skriver man i rapporten.

– Tidigare har vi varit ganska kritiska till Apple och har bland annat haft kampanjer kring deras datacenter, som drevs med kolbaserad energi. Sedan dess har de lovat att de ska gå över hundraprocentigt till förnyelsebar energi, säger Em Petersson på Greenpeace i Sverige.

I rapporten Clicking Clean från tidigare i år fick Apple goda betyg av miljöorganisationen.

– Enligt vår beräkning är det Google, Apple och Facebook som sticker ut som bättre än de flesta andra. Globalt sett så har framför allt Amazon hamnat mer och mer på efterkälken, och även Twitter.

Även hos Apple har man dock en hel del miljöutmaningar framför sig. Enligt bolagets miljörapport ökade vattenförbrukningen inom företaget markant under  fjolåret, vilket delvis förklaras med att man har byggt nytt och expanderat verksamheten. Den största delen av den klimatpåverkan som företaget står för sker enligt Apple själva genom de företag man samarbetar med för tillverkning och annat.

Att Apple verkar ta miljöfrågorna på allvar beror bland annat på att de har kunder som är känsliga för miljöfrågor och miljökampanjer, tror Em Petersson.

– Man är ju noga med sitt varumärke också. Vi hoppas att fler företag följer efter och ställer om till förnyelsebar energi.

Källa

Em Petersson, Greenpeace.