Bättre säkerhet för företag

BankID uppmanar till bättre säkerhet

Ny version av BankID ska bland annat minska risken att företag utsätts för distansbedrägerier.

Att använda BankID är ett sätt för användare att hålla på sin digitala säkerhet och det är viktigt att hålla sin BankID-app uppdaterad. Det är dock bara hälften av vad som krävs för att hålla en fortsatt hög säkerhet. Även “den andra sidan”, det vill säga företagen som erbjuder inloggning medelst BankID, måste se till att hålla teknik för BankID uppdaterad. 

Nu går BankID själva ut med uppmaningen att företag, myndigheter och organisationer bör se till att uppdatera till den senaste versionen som innehåller ett flertal säkerhetsuppdateringar om bland annat minskar risken för distansbedrägerier. Uppdateringen innehåller även förbättrad säkerhet för dem som använder BankID för att identifiera kunder via telefon. 

I ett pressmeddelande säger Andreas Bergqvist, säkerhetschef på BankID, att man rekommenderar att man använder den så kallade rörliga QR-koden för inloggning eftersom det eliminerar användandet av personnummer för att logga in - en uppgift som klassas som offentlig. 

Enligt Bergqvist är det fortfarande företag som inte har lagt in den nya säkrare versionen, trots att den släpptes förra året.