https://www.mobil.se/nyheter/inga-k-nda-h-lso-risker-med-mobiler
386829
Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten:

"Inga kända hälso-risker med mobiler"

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/644394.jpg?itok=4f5QGqrl', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/644394.jpg?itok=gCSKxj0d', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/644394.jpg', w: 690, h: 383, title: ' ' },]
Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört sin årliga genomgång av forskning kring elektromagetiska fält och kommit fram till att det inte finns några kända hälsorisker med mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk. Samtidigt påpekar man att risker inte helt kan uteslutas vid användande under lång tid.

Den enda effekt av radiovågor som Strålsäkerhetsmyndigheten anser vara vetenskapligt bevisad är att de värmer upp kroppen. Man nämner också att det finns några studier som visar att hjärnan kan påverkas av mobiltelefoner.

- Effekterna är svaga och innebär sannolikt inga hälsoeffekter. Resultaten är dock principiellt intressanta eftersom det kanske kan bero på andra mekanismer än uppvärmning, säger Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Mjönes säger också att det är för tidigt att dra definitiva slutsatser kring användande som pågått under längre än 10 års tid, samt att det inte finns tillräckliga forskningsresultat när det gäller effekter på barn och ungdomar.

Därför behåller Strålsäkerhetsmyndigheten sina tidigare rekommandationer.

- Den som talar i mobiltelefon bör använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtalet, säger Mjönes.