Annons

Kalla handen för somliga

Internetbanker kan neka mobilt BankID

Diskrimineringsombudsmannen friar ICA-banken från anklagelser om diskriminering för att de nekade mobilt BankID.

Det handlade inte om diskriminering när ICA-banken nekade kunder som saknade svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID. Det är bedömningen från Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu friar ICA-banken från anklagelserna om diskriminering och avslutar ärendet. Man konstaterar dock samtidigt att det är problematiskt för personer som inte är svenska medborgare att få tillgång till olika samhällstjänster, som exempelvis BankID, vilket begränsar personernas möjligheter.

Ärendet gällde två personer som anmälde ICA-banken för att de i januari 2022 införde nya krav vilka resulterade i att personerna inte kunde ansöka om mobilt BankID. Kraven omfattar bland annat att personen måste kunna identifiera sig med ett aktivt mobilt BankID, eller ett svenskt pass eller svenskt nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten samt ha en mobil enhet med NFC-läsare för att kunna läsa av id-handlingens krets. Därmed kunde inte personerna ansöka om förnyat mobilt BankID hos banken.

Enligt ICA-banken har kraven införts för att öka säkerheten, skydda kunder från bedrägerier samt uppfylla de myndighetskrav som finns. Man påpekar också att eftersom banken inte har några fysiska bankkontor och enbart erbjuder mobilt BankID, krävs extra högt ställda krav på id-handlingar för att säkerställa en persons identitet. Banker med fysiska bankkontor har fler möjligheter att verifiera personers identitet, och mobilt BankID utfärdat av en annan bank kan användas för att ansöka om eller förnya mobila BankID hos ICA-Banken.

Diskrimineringsombudsmannens utredning kom fram till att ICA-bankens villkor diskriminerar varken direkt eller indirekt. Man konstaterar att villkoren i praktiken kan missgynna främst personer med annat nationellt eller etniskt ursprung än svenskt, men att de högt ställda kraven har ett berättigat syfte.