Digital Markets Act

Detta betyder EU:s krav på Apple och Google för dig som användare

Inte bara EU utan även amerikanska konkurrensmyndigheter är på krigsstigen mot Google och Apple. Vi förklarar vad det handlar om, och vad det får för konsekvenser för dig, nu och på längre sikt.

Vad är bakgrunden?

De senaste 20 åren har utvecklingen av Internet och mobiltekniken förändrat våra liv, och i samband med det har några av företagen bakom denna utveckling vuxit sig väldigt stora och inflytelserika. Google och Apple brukar tillsammans med Microsoft, Meta och Amazon räknas till “De fem stora” IT-företagen som, om de inte direkt kontrollerar branschen, åtminstone har väldigt stor påverkan på den. En påverkan som de kan använda till sin egen fördel.

Det här är inte ett nytt fenomen, utan snarast något som har upprepats igen och igen i historien. En ny bransch uppstår och så småningom växer ett företag till dominant i branschen och kan tack vare sin monopolsituation styra den till egen vinning och hålla konkurrenter borta. I sin enklaste form kan ett monopolföretag hålla priserna höga eftersom kunderna inte har något val annat än att köpa av dem. Statsmakterna i många länder har också länge försökt motverka detta och så småningom utvecklades lagstiftning mot missbruk av monopol och trustbildningar.

Vad är bakgrunden?

De senaste 20 åren har utvecklingen av Internet och mobiltekniken förändrat våra liv, och i samband med det har några av företagen bakom denna utveckling vuxit sig väldigt stora och inflytelserika. Google och Apple brukar tillsammans med Microsoft, Meta och Amazon räknas till “De fem stora” IT-företagen som, om de inte direkt kontrollerar branschen, åtminstone har väldigt stor påverkan på den. En påverkan som de kan använda till sin egen fördel.

Det här är inte ett nytt fenomen, utan snarast något som har upprepats igen och igen i historien. En ny bransch uppstår och så småningom växer ett företag till dominant i branschen och kan tack vare sin monopolsituation styra den till egen vinning och hålla konkurrenter borta. I sin enklaste form kan ett monopolföretag hålla priserna höga eftersom kunderna inte har något val annat än att köpa av dem. Statsmakterna i många länder har också länge försökt motverka detta och så småningom utvecklades lagstiftning mot missbruk av monopol och trustbildningar.

Ett historiskt exempel är AT&T, som bildades som ett arv av Alexander Graham Bell vid slutet av 1800-talet. De fick monopol på långdistanssamtal och kunde använda vinsterna från dessa till att köpa upp andra telefonbolag och så småningom blev det ett jätteföretag som gjorde allt från teleutrustning och datorer till telefonabonnemang, och som hindrade andra företag från att komma in på marknaden. På 1970-talet började amerikanska justitiedepartementet processa mot AT&T vilket slutade med att företaget delades upp i många mindre företag 1982. Kanske hade inte Apple och Google kunnat växa sig stora i en värld där AT&T fortsatt dominera IT-branschen.

Från början var det nog mest överpriser man oroade sig för med antitrustlagstiftningen. Idag är det snarare att de stora teknikjättarna ska hålla tillbaka teknikutvecklingen. Om Google och Apple favoriserar sina egna tjänster blir det svårt för nya företag att komma in på marknaden, företag som kanske annars skulle bli nästa generation av jätteföretag som förändrar våra liv.

 På vilket sätt anses Google och Apple missbruka sin makt?

Anklagelserna mot Google och Apple ser lite olika ut beroende på att deras affärsmodeller skiljer sig rätt rejält.

I Googles fall är det dels deras sökmotor, dels operativsystemet Android som är dominerande på sina områden, och Google anklagas för att utnyttja sin dominans för att styra användarna till sina andra tjänster i stället för konkurrerande alternativ till dessa tjänster.

Apple å sin sida anklagas för att bygga tekniska murar mot andra tillverkares system samtidigt som man raserar dem mellan sina egna system. Med Apple får du en behaglig sömlös upplevelse mellan telefon, dator och tjänster, men bara om du köper alla prylar och tjänster från Apple.

Är inte det bara bra för användarna?

Google och Apple hävdar det. Gör du en Googlesökning kan Google integrera sina egna tjänster i sökresultatet så att du får upp svar på dina frågor innan du ens klickat på länkarna. Apple skapar supersmidiga lösningar där du kan flytta arbetet mellan klocka, mobil och dator smidigt och utan strul, att du då hellre väljer Apple watch till din Iphone framför någon annan klocka beror inte på att Apple lagt ut hinder för andra klockor, utan helt enkelt på att Apple genom att äga både hård- och mjukvara hela vägen kan bygga smidigare användarupplevelser.

Men?

Google och Apple talar naturligtvis också i eget intresse, och allt de gör är sannerligen inte bra för användarna. Ta Lightning-kontakten till exempel. I stället för att använda någon standardkontakt för laddare valde Apple sin egen lösning, som visserligen har fördelen att sladdarna inte slits ut lika fort, men datahastigheten är lägre än USB C. Framför allt är Lightning en kontakt som Apple har patent på, och de kan ta betalt av alla som vill göra tillbehör till Iphone för rätten att använda kontakten. Detta ger dyrare laddare, headset och andra tillbehör för kunderna.

Lightning-kontakten är nu på väg att fasas ut och från och med Iphone 15 är den ersatt av USB C men inte främst på grund av antitrustlagar utan för att EU lagstiftat om att det ska finnas en standard för laddare av mobiler, surfplattor och datorer för att minska mängden elektronikskrot som unionen producerar.

Vad är grejen med appbutikerna?

Google och Apple tar en saftig andel av priset på alla appar som säljs i deras appbutiker. Från början var det 30 procent över brädet, nu förekommer vissa rabatter. Apple och Google hävdar att de tillhandahåller en plattform utan vilken apparna skulle vara möjliga och dessutom hela betalsystemet, så det är rimligt att de får sin andel.

Men detta gäller för det första inte bara när man köper appar, utan även prenumerationer på tjänster. Tänk dig en tjänst för musikstreaming som exempel. Går du in på deras webbsida kan du prenumerera på Premium för 119 kr i månaden. Går du däremot in och prenumererar på samma tjänst i appen så får Apple eller Google 36 kronor i månaden från dig och streamingföretaget bara 83 kronor. Alternativet för streamingföretaget vore att ta mer betalt för tjänsten i appen än på webben, vilket vore svårt att förklara för användarna, men det förekommer för vissa tjänster.

Då vill så klart företaget hellre att användarna skriver upp sig för deras tjänst på webben än i appen, kanske till och med leda vidare till webben från appen, men det är för det andra något som Apple och Google motarbetar. Apple tillåter inte ens app-utvecklare att nämna att användarna kan gå in på webben för att betala för tjänster i sina appar. 

Lägg till det att Apple har en egen musikstreamingtjänst, en som inte är belastad av att behöva betala Apples plattformsavgift, så är det lätt att förstå att utvecklaren av musiktjänsten känner sig missgynnad.

Dessutom 

EU har i sin lagstiftning ställt kravet att alternativa betalsätt ska vara möjliga. Google har aldrig varit lika rigorösa som Apple med detta och det går att installera alternativa appbutiker på Androidmobiler. EU har tvingat Apple att gå med på detsamma, men företaget stretar emot med näbbar och klor, och sättet som de valt att tillmötesgå EU på är både dyrt och krångligt för den som vill bryta Apples app-monopol. Det är tveksamt om EU nöjer sig med Apples lösning, och sista ordet är nog inte sagt om detta.

Vad är Digital Markets Act?

Digital Markets Act är EU:s lagstiftning för att förhindra att de stora IT-företagen missbrukar sin makt. Den började träda i kraft 2022 och kommer att tillämpas i sin helhet från och med i maj i år. Lagen gäller företag som kan klassas som Gatekeepers, vilket enligt EU är företag som har en dominerande marknadsposition, och som fungerar som mellanhand mellan en stor mängd användare och en stor mängd företag. Ett uppenbart exempel på en Gatekeeper är Google. När man gör en nätsökning använder den absoluta majoriteten Google, och om du letar efter något att köpa står alltså Google nästan alltid mellan dig och företaget som vill sälja något till dig. När du kommunicerar med dina vänner och bekanta på nätet sker det i stor utsträckning via någon av Metas tjänster Facebook, Messenger, Whatsapp eller Instagram. Vill du sälja något via sponsrade sociala inlägg är det Meta du måste vända dig till. En stor del av din uppkopplade tid tillbringar du på mobilen, och då går all din trafik via en plattform som antingen är skapad av Apple eller Google och dessa företag kan kontrollera vad som får försiggå på deras plattformar. Ett företag som Netflix är däremot inte en gatekeeper. Här finns det gott om starka konkurrenter som erbjuder alternativ till de som vill titta på film, eller för ett produktionsbolag som vill sälja in en idé till en teveserie. EU har gjort en första lista på företag man definierar som gatekeepers och där är Apple och Google med.

För ett Gatekeeper-företag gäller enligt lagen att de inom EU måste se till att företag och tjänster som nyttjar dem ska behandlas rättvist och ha lika tillgång till användargränssnittet i tjänsten. Det betyder också att gatekeepern inte får favorisera en egen lösning framför tredjepartslösningar. Ett exempel på detta är att du numera kan välja vilken sökmotor du vill använda på Android-mobiler, det måste inte vara Google.

Gatekeepers får inte heller förhindra företag från att göra affärer utanför deras plattform, som i exemplet med appbutikerna ovan.

En stor del av DMA handlar också om annonshantering. Bland annat får gatekeepers inte spåra användarnas beteenden utanför deras plattform om de inte gett sitt tillstånd till det, och annonsörer måste ha möjlighet att oberoende kontrollera att de siffror för hur många som nås av deras annonser via gatekeepern stämmer.

Så påverkas du av DMA

Det är inte säkert att du som användare kommer att märka så mycket av förändringarna som DMA innebär. Skillnaderna är större för Iphone-användare än de som har Android eftersom Android var öppnare till att börja med. Men att Apple tvingas till eftergifter betyder inte att de kommer att skylta med dem.

Kravet att öppna upp för alternativa appbutiker gör att det blir enklare för tjänsteleverantörer att hänvisa till webben för prenumerationer. Ett företag som ligger i startgroparna är Epic Games, som länge legat i fejd med Apple över rätten att själva få hantera köp inuti appen till bland annat spelet PUBG. Epic Games lovar nu en spelbutik till Android och IOS där du ska kunna både hitta spel att spela och chatta med andra spelare.

Apple har också tvingats öppna upp Iphones NFC-krets för tredjepartsappar. Det gör det möjligt för andra kontaktlösa betalningstjänster än Apple Pay. Denna möjlighet har funnits tidigare till Android, men eftersom Iphone-användarna utgör en stor del av målgruppen har det inte varit någon rusning att skapa betalningslösningar som bara funkar med Android. När det nu blir möjligt att göra en betalningslösning för både Android och IOS kanske fler blir intresserade. Paypal som redan har en app för det till Android i USA lär vara snabba på bollen. NFC-kretsen kan även användas till annat, som utbyte av information eller parkoppling. Här kanske det uppstår nya användningsområden som vi ännu inte tänkt på, vilket i så fall vore precis vad DMA syftar till.

Apple tillåter alternativa webbläsare sedan tidigare, men de har i praktiken varit skal till Apples egen webbläsare eftersom man inte tillåtit någon annan webbläsarmotor än Apples Webkit. Nu kommer man att öppna upp för alternativ, och Google och Mozilla sägs experimentera med egna webbläsare. De flesta stör sig nog inte på sättet Apples webbläsare ritar webbsidor, men om du gör det kan det snart finnas alternativ. Öppnandet gör det också lättare för nya webbstandarder som vi ännu inte sett att leta sig in i webbläsaren.

För Googles del handlar det om att inte favorisera Googles egna tjänster framför andras i Android och i Googlesökningar. Vi har ju redan sett hur man nu när man startar en Androidmobil får välja vilken sökmotor som ska användas. Snart kommer du att få fler val vid installationen, bland annat av standardwebbläsare.

Ett annat exempel är att Google håller på att sluta med klickbara kartor från Google Maps direkt i Googlesökningar, eftersom företaget själva bedömer att det strider mot DMA. Det här är ju inte direkt en förbättring för oss användare i stunden, men om det betyder att det blir enklare för utvecklare av nya tjänster att integrera sina tjänster med Googles sökmotor kan det leda till nya tjänster på sikt.