Först med 4.0

Galaxy Nexus i test

[Uppdaterad 9.34] Tredje generationens Nexus-mobil har bra hårdvara men Android 4.0 är inte enbart en förändring till det bättre.

Publicerad:

30 nov 2011 - 15:00

Uppdaterad:

19 maj 2015 - 17:05

Det finns två saker som jag direkt lägger märke till hos Galaxy Nexus. Det första är den stora, högupplösta skärmen. Det andra är att telefonen helt saknar vanliga knappar på framsidan. Istället för de vanliga Androidknapparna har Samsung och Google valt att ha tre skärmknappar som oftast är synliga i skärmens nederkant.

Knapparna försvinner när man kör vissa funktioner och appar. Ibland försvinner de helt och då måste man först vidröra någon del av skärmen för att de ska dyka upp igen. Ibland förvandlas de istället till tre små prickar i kanten på skärmen.

Tanken att utnyttja ytan på telefonens framsida genom att låta knapparna bli en del av skärmen är i grunden bra. När man exempelvis tittar på film har även en tiondels tum av skärmens yta betydelse. Men de kunde gärna få ligga där på ett förutsägbart sätt och försvinna helt vid väl valda tillfällen istället. Delvis är det säkert en vanesak, men efter en tids användande av Galaxy Nexus måste jag fortfarande tänka efter, framför allt när jag inte hittar bakåtknappen där jag förväntar mig att den ska finnas.

Är man van vid Android noterar man också att det förutom bakåtknappen finns en hemknapp och en ny knapp som visar en lista med miniatyrbilder av appar som man senast använt. Menyknappen saknas och menyerna nås numera genom en symbol, även den i form av tre prickar. Ibland finns den i övre och ibland i undre kanten av apparnas utrymme på skärmen.

Kontakter blir personer

I övrigt märker man av Android 4.0 på ett antal sätt som till stor del handlar om utseende och utformning av olika funktioner. Kontakter har bytt namn till Personer och fått ett nytt utseende. Har man grupperat sina kontakter är det enklare att visa medlemmarna i en grupp. Däremot saknas den tvådelade vy som finns i version 3.0 av Android, där man kan ha en lista med kontakter på ena delen av skärmen och samtidigt se uppgifterna för en kontakt på den andra delen.

Även i Gmail-appen hade jag en fåfäng förhoppning om en liknande lösning med två separata vyer som i 3.0. Men det är nog en av dessa skillnader som Google tänker sig att behålla mellan surfplattor och telefoner, även om man sagt att 4.0 ska vara ett gemensamt system. Den vanliga epost-appen ser för övrigt inte ut att vara riktigt anpassad till skärmens upplösning.

Webbläsaren hör också till det som fått en ny utformning. Med ett tryck på fliksymbolen får man en översikt där alla öppna webbsidor visas i förminskad form. Det är betydligt tydligare och snyggare än den meny med text som man fick nöja sig med tidigare.

Den del av systemet där man tidigare bara såg installerade appar har delats upp i två flikar där apparna finns på en flik och widgetar på den andra. Det ger en bättre överblick över vilka widgetar som finns och framför allt hur de ser ut.

Man har även förbättrat inställningsmenyn, som kan nås via notifieringslisten och har fått snabbknappar för bluetooth och wlan längst upp. Det har också tillkommit en tydlig mätare för datatrafik.

Notifieringslisten har även den förändrats. När man drar ned listen och har flera notifieringar behöver man inte välja om alla ska rensas. Genom att svepa i sidled kan man plocka bort en åt gången.

Men beroende på vilka ingrepp övriga tillverkare väljer att göra kommer en större eller mindre del av de här förändringarna att bli påtagliga även i övriga Androidmodeller. Så hur är då själva telefonen?

Ligger nära gränsen

Så länge ingen tillverkare lanserar en flexibel skärm som kan vikas eller rullas ihop kommer det finnas ett samband mellan skärm­storlek och telefonens storlek. Jag får erkänna att min personliga uppfattning om vad som är optimal storlek på en mobilskärm har ändrats några gånger de senaste åren.

Med risk för att få ångra det senare tror jag ändå att den 4,65 tum stora skärm som Galaxy Nexus har ligger väldigt nära gränsen där storleken blir något negativt. Med viss tvekan ger jag ändå godkänt för telefonens format, samtidigt som jag är medveten om att många ser skärmens storlek enbart som ett plus.

Hur som helst är det utan tvekan skärmen som är den här mobilens starkaste kort när det gäller multimedia. Kameran är snabb vid stillbilder och klarar videoinspelning med 1080p. Man kan roa sig och möjligen personerna som fastnar på film med att förvränga deras ansiktsdrag med live-effekterna. Men upplösningen för foton stannar på 5 megapixel och funktionen för att lägga in konstgjorda bakgrunder kräver i praktiken en slät, enfärgad bakgrund för att fungera.

Något som däremot fungerar oväntat bra är funktionen för att låsa upp mobilen genom att titta in i kamerna på framsidan. Avläsningen av ansiktet går snabbt och funktionen kräver inte samma ansiktsuttryck, speciellt bra ljusförhållanden eller att man tittar rakt in i kameran. Vissa användare uppger att man kunnat lura funktionen med ett utskrivet foto, något som inte lyckades för oss. Absolut säkerhet kan man alltså inte räkna med, men jag tycker ändå att funktionen är en bra kompromiss mellan snabbhet och säkerhet.

Om man gillar stora skärmar och vill vara först med 4.0 och kommande Androidversioner är Galaxy Nexus helt klart rätt val. Om inte skärm eller senaste Android-versionen är det viktigaste så har telefonen, med tanke på priset, vissa svagheter som kan vara värda att fundera över innan man bestämmer sig.

Fotnot: Vi har testat ett tidigt exemplar av den svenska versionen av Galaxy Nexus där batteriprestandan inte var optimerad, men batteriförbrukningen verkar vara i nivå med andra stora smartphones. På vårt exemplar fanns inte den så kallade ljud-buggen, vi hade alltså inga problem att ställa in volymen.

.

.

 

.