https://www.mobil.se/appar/apptips-google-tasks
565392
Appar
Basal att göra-lista

Apptips: Google Tasks

Googles tjänsteutbud för att-göra-appar är inte mindre förvirrande än för meddelandetjänsterna, men Tasks är i alla fall en ansats.

Google har en ful ovana att skapa ständigt nya, delvis överlappande tjänster utan att sedan bygga vidare på dem tills de blir bra. Värst är förstås meddelandetjänsterna, men även för att göra-listor ser det rörigt ut.

Vi har ju till exempel funktionen att sätta en påminnelse i kalendern, och anteckningsappen Keep där du kan göra checklistor, som delvis överlappar med funktionen Tasks i Gmail och Google Kalender på webben. Men bara nästan.

Nu har i alla fall Tasks, som ju egentligen funnits som funktion nästan sedan Hedenhös, fått en egen app vilket möjligen tyder på att Google tänker satsa på den.

Appen är enkel och lättanvänd, vilket delvis beror på att själva Tasks-tjänsten är rätt basal till att börja med. Du kan skapa att göra-punkter, skapa olika listor med punkter, skriva till anteckningar till dem och skapa delpunkter under varje punkt, och du kan förutom i appen se listorna i Gmail och Googlekalendern på webben. Men du kan till exempel inte sätta priorittsordning på punkterna. Du kan sätta ett datum på en uppgift, och då väntar du dig kanske att den också ska synas i Googlekalendern, men så är inte fallet. Du kan inte heller sätta något larm med påminnelse, vilket du kan med till exempel Keep och Googlekalendern. Du kan inte dela listor med uppgifter vilket du kan med Keep.

Men om du är trogen användare av Tasks-funktionen är det i alla fall bra att den finns i appform nu. Och man kan i alla fall hoppas att Google nu väljer att utveckla sin att göra-lista så den tål att jämföras med andra alternativ. Förhoppningsvis innan man startar en ny delvis överlappande tjänst som drar till sig deras uppmärksamhet.

Ämnen