Fler möjligheter för utvecklare

Apple bekräftar att man öppnar upp Ipad OS

Operativsystemet följer därmed i samma spår som Ios för användare inom EU.

I måndags blev det känt att EU klassar även Apples operativsystem Ipad OS som en så kallad gatekeeper enligt Digital Markets Act (DMA), vilket bland innebär att operativsystemet måste öppnas upp för utvecklare och konkurrerande appar och butiker. 

Apple har nu bekräftat att man kommer att öppna upp Ipad OS enligt samma princip som man tidigare öppnade upp Ios, och det kommer att göras via en uppdatering någon gång under hösten 2024. Core Technology Fee kommer att tas ut för appar som distribueras utanför App Store och som har mer än en miljon första årliga installationer, men det finns undantag för små utvecklare, vilket Apple meddelade samtidigt med tillkännagivandet om Ipad OS. Där har man även tagit med i beräkningen att en app som installeras för både Ios och Ipad OS bara kommer att räknas som en installation och inte som två, vilket kommer att hålla nere antalet inräknade installationer för ett flertal utvecklare och därmed hålla fler under miljongränsen.