Från svenska till Tok Pisin

Google Översätt lägger till 110 nya språk

Artificiell intelligens har gjort det möjligt att lägga till ännu fler språk till Googles översättningstjänst.

Google meddelar att man tack vare sin AI-modell PaLM 2 introducerar ytterligare 110 språk till sin översättningstjänst Google Översätt. Expansionen är den största hittills för tjänsten, och de nya språken inkluderar Afar, Kantonesiska, Manx, Nko, Punjabi (Shahmukhi), Tamazight (Amazigh) och Tok Pisin. Sammanlagt är drygt en fjärdedel av språken afrikanska språk som Fon, Kikongo, Luo, Ga, Swati, Venda och Wolof. 

Sammanlagt täcker de nya språken fler än 614 miljoner personer. 

Man tillägger även att i takt med att tekniken utvecklas och vi fortsätter att samarbeta med språkexperter och modersmålstalare kommer vi att stödja ännu fler språkvarianter och stavningskonventioner framöver.