CMF by Nothing Watch Pro

Nothing på gång med ny CMF-klocka

CMF Watch Pro

Ny certifiering visar att Nothings budgetmärke CMF kommer släppa en ny smartklocka.

I februari i år släppte Nothings avstickare CMF sin första smartklocka. Redan nu är man på gång med en ny smartklocka vars existens avslöjas av en godkänd BIS-certifiering. Certifieringen avslöjar inga namn eller specifikationer utan enbart att det handlar om en smartklocka med modellbeteckningen D398, till skillnad från den lanserade klockan som har beteckningen D395.

I praktiken är det inte klart om det handlar om en CMF Watch Pro 2 eller om en ny variant av den första klockan, bara att det handlar om en ny enhet. En BIS-certifiering brukar dessutom innebära en enhet kan vara väldigt nära att presenteras eller lanseras.