https://www.mobil.se/nyheter/sv-rare-att-spionera-med-android-p
564842
Stryper tillgången till kamera och mikrofon

Svårare att spionera med Android P

Nästa Androidversion ser ut att göra det svårare att skapa programvara som spionerar på dig.

Även om det inte är särskilt sannolikt att man skulle råka ut för det av en slump vill du naturligtvis inte att ens mobiltelefon ska ha programvara som spionerar på dig installerad, och nu ser det ut som att nästa version av Android, som lär få ett namn med en sötsak som börjar på P, kommer att göra detta betydligt svårare.

Den nyhet som man jobbar med inom Androids öppna källkod-projekt är att begränsa möjligheten för appar som körs i bakgrunden att komma åt kamera och mikrofon. I äldre Androidversioner gick det att skapa en app med endast en pixel stor kamerasökare som man alltså inte märkte, som filmade allt du gjorde utan att du märkte det. I Android 8.0 får du en notifiering när kameran är aktiv, men för den som inte var tillräckligt insatt skulle det ändå vara svårt att förstå vad som pågick.

I och med Android P ska däremot appar som kör i bakgrunden inte ha möjlighet att komma åt kameran. På samma sätt ska man strypa tillgången till mobilens mikrofon för appar som ligger och kör i bakgrunden.

Funktionerna gör det onekligen svårare att spionera på mobilanvändare, men samtidigt försvåras en del tjänster som finns i dag. Det finns till exempel säkerhetsprogramvara som tar en bild på tjuven om din mobil blir stulen, något som skulle vara svårt att åstadkomma utan tillgång till kameran i bakgrunden. Mikrofonen å sin sida behövs för att kunna aktivera röststyrning utan att du först startar en app. Det återstår att se om Google tänkt ta hänsyn till sådana funktioner, och hur man i så fall löser det rent tekniskt.

Ämnen