Minskar energiåtgången

Tele2 effektiviserar 4G-nätet

Tele2 har påbörjat ett arbete med att minska 4G-nätets strömförbrukning.

Publicerad:

21 mar 2017 - 11:50

Uppdaterad:

21 mar 2017 - 12:01

Mobiltelefoner må vara strömsnåla, men mobilnäten drar desto mer. Enligt Tele2 står 4g-nätet för 70 procent av företagets totala strömförbrukning. Nu har man påbörjat ett arbete för att minska energiåtgången i nätet.

Bland annat testas just nu en lösning där basstationernas effektförstärkare stängs av när stationen inte har någon data att sända. Man utvärderar också avstängning av en eller flera antennportar vid låg belastning.

Tele2 har också gått med i det internationella initiativet SooGreen som får stöd av Vinnova, en av de svenska myndigheter som finansierar forskning. SooGreen syftar till en grönare telekombransch. Bland annat kommer Tele2 att tillsammans med KTH att publicera artiklar i syfte att sprida kunskap om hur telekomsektorn kan blir mer hållbar i framtiden.

.

.

 

.