I nödfall

Så kan mobilen rädda liv – Om du förberett dig

Mobilen kan underlätta både för dig och andra om du skulle bli sjuk eller skada dig. Men du måste förbereda dig. Vi förklarar hur du gör.

De flesta har nog lagt märke till att det finns en knapp för att ringa nödsamtal även när mobilen är låst. Det är dock bara toppen på isberget av anpassningar man gjort för att hjälpa dig i en nödsituation. För att ha glädje av dessa funktioner måste du för det första känna till dem så att du inte behöver leta efter dem i en paniksituation. För det andra behöver du i vissa fall lägga in information och inställningar i förväg för att ha full glädje av dem. Här går vi igenom nödfunktionerna som alla borde känna till.

Lägg in din medicinska information i mobilen

Du kan i din mobil spara medicinsk information som kan vara viktig om vårdpersonal behöver hjälpa dig och du inte är kommunicerbar. Här kan du ange ditt namn, blodgrupp, eventuella sjukdomar och mediciner du tar, blodgrupp, längd, vikt, födelseår, adress samt om du är villig att donera organ.

De flesta har nog lagt märke till att det finns en knapp för att ringa nödsamtal även när mobilen är låst. Det är dock bara toppen på isberget av anpassningar man gjort för att hjälpa dig i en nödsituation. För att ha glädje av dessa funktioner måste du för det första känna till dem så att du inte behöver leta efter dem i en paniksituation. För det andra behöver du i vissa fall lägga in information och inställningar i förväg för att ha full glädje av dem. Här går vi igenom nödfunktionerna som alla borde känna till.

Lägg in din medicinska information i mobilen

Du kan i din mobil spara medicinsk information som kan vara viktig om vårdpersonal behöver hjälpa dig och du inte är kommunicerbar. Här kan du ange ditt namn, blodgrupp, eventuella sjukdomar och mediciner du tar, blodgrupp, längd, vikt, födelseår, adress samt om du är villig att donera organ.

I en Iphone hittar du dessa inställningar under Inställningar/Hälsa/Medicinskt ID. På Android hittar du dem under Inställningar/Säkerhet och nödsituationer/Medicinsk Information. På Samsung-mobiler heter rubrikerna Inställningar/Säkerhet och Nödlarm/Medicinsk Info. Glöm inte att välja spara när du lagt in informationen, om du bara stegar bakåt ur menyn försvinner det du lagt in.

Som standard är telefonen inställd på att vem som helst kan se din medicinska information utan att behöva kunna låsa upp mobilen. På både Iphone och Android finns efter att du matat in informationen en knapp för medicinsk info där du kan ringa nödsamtal när telefonen är låst. Knappen för Nödsamtal/nödsituation finns på upplåsningsskärmen där du matar in din pin-kod på telefonen. Har du en Iphone med Face-ID måste du först vänta tills den misslyckats med att känna igen ditt ansikte.

Du kanske tycker det är bra att din medicinska info finns i mobilen men du vill ha kontroll själv över vem som får tillgång till den. Kanske för att den rymmer känslig information. I så fall kan du gå in och ändra i inställningarna där du hittar den medicinska informationen. På Iphone ändrar du på “Visas på låsskärm”. På Android heter det “Visas på låsskärmen” eller “Visa information när låst”. 

Det kan vara bra att veta att den medicinska informationen endast sparas lokalt på din mobil. Det är alltså ingen information som Google eller Apple får tillgång till om dig, men det betyder också att du behöver mata in den på nytt när du byter mobil.

Ange nödkontakter

Du kan alltid ringa nödsamtal från en låst telefon, men visste du att du även kan lägga till egna nummer, så att det till exempel går att ringa dina anhöriga om du skadat dig?

På Samsung-mobiler hittar du nödkontakter under Inställningar/Säkerhet och nödlarm/Nödkontakter. På andra Androidmobiler under Inställningar/Säkerhet och nödsituationer/Nödkontakter. På Iphone är nödkontakterna en del av ditt medicinska ID, det vill säga Inställningar/Hälsa/Medicinskt ID. På Iphone kan du även ange din relation till varje kontakt så att utomstående vet vilka de ringer.

Nödkontakter fungerar lite olika på Iphone och Android. På Android dyker kontakterna upp som alternativ på skärmen där du kan ringa nödsamtal. 

Nödkontakterna kommer även till nytta om du gör en nöddelning. Mer om vad det innebär i nästa tips.

Delning i nödfall

Det finns sätt att snabbare komma i kontakt med hjälp om du befinner dig i en nödsituation, eller kanske rent av en hotfull situation.

Du kan slå på en snabbgenväg till nödsamtalsnumret. Kanske för att du är äldre eller handikappad och kan behöva hjälp när du har svårt att röra dig och använda mobilen fullt ut, eller för att du känner dig hotad och inte vill att det ska synas att du ringer SOS Alarm.

Android: Det här kan se lite olika ut beroende på vilken tillverkare som gjort din mobil, men du hittar inställningarna under Inställningar/Säkerhet och Nödlarm på samsung och Inställningar/Säkerhet och Nödsituationer för andra tillverkare. Det finns två olika inställningar där den ena kan heta SOS, Nöd-SOS eller SOS-larm, och den andra Nöddelning, delning i nödfall eller liknande (men på en del mobiler ryms bägge under SOS).

Slår du på SOS-funktionen ringer du automatiskt nöd-numret genom att trycka fem gånger snabbt på av/påknappen. Du kan behöva ange 112 manuellt i inställningarna. Det kan finnas ytterligare inställningar här som att ett sms ska skickas till dina angivna nödkontakter om du aktiverat funktionen.

Under Nöddelningsfunktionen kan du istället kontakta dina nödkontakter direkt utan att ringa larmcentralen, de kommer då automatiskt att få din position. Den här funktionen fungerar väldigt olika för olika tillverkare och det kan vara bra att gå in i inställningarna för den på din mobil och se vad den kan göra.

Iphone: Nödanrop SOS är påslaget som standard i Iphone, men dels behöver du ju känna till funktionen, dels kan du konfigurera hur du ska aktivera den. Gå in i Inställningar/Nödanrop SOS. Här är det som standard påslaget att du om du håller in sidoknappen och en av volymknapparna ringer nödsamtal. en nedräkning startas och ett högt ljud hörs, ifall detta skulle ske av misstag i fickan. Om du släpper knapparna efter nedräkningen ringer telefonen upp räddningstjänsten. du kan också slå på att samma sak sker om du trycker på sidoknappen fem gånger. om du hellre vill att detta ska ske tyst kan du ändra det i inställningarna. 

Som en relaterad men oberoende funktion får dina nödkontakter ett meddelande med din position angiven så fort man ringer till larmcentralen med mobilen, oavsett om det sker via nödanropsfunktionen eller på vanligt vis.

Nummerblockering hävs

Har du blockerade nummer på din mobil upphävs det temporärt om du ringer nödsamtal.

Inte så mycket ett tips som bra att veta, men om du ringer till larmcentralen kommer all form av samtalsblockering på mobilen tillfälligt att hävas i två timmar. Det gäller både Ios och Android och är för att säkerställa att räddningstjänsten kan nå dig när de ska ringa tillbaka.

Detta är inget du behöver agera på, men i en stressig nödsituation kan det vara svårt att tolka om det dyker upp ett meddelande om blockerade samtal i två timmar. Då hjälper det att i förväg veta vad det handlar om.

Krockdetektering

Iphone 14 och senare kan genom sina rörelsesensorer upptäcka om du varit med om en fordonsolycka. Den känner igen olika typer av olyckor som tvära stopp och voltningar. Om en olycka detekteras kommer telefonen att låta högt och starta en nedräkning samtidigt som den via högtalare frågar dig om du vill ringa larmcentralen. Om du inte svarat efter nedräkningens slut kommer telefonen börja en ny nedräkning innan den på eget bevåg ringer larmcentralen och meddelar att det skett en olycka och din position.

Google Pixel 3 och senare har en motsvarande funktion som fungerar i stora drag likadant. Funktionen finns såvitt vi vet inte på andra Android-modeller, men det finns tecken på att Samsung planerar att aktivera en motsvarande funktion i Galaxy S24-serien i en kommande uppdatering.

Klockan kan också rädda liv

Smartklockan är packad med hälsofunktioner och det går nästan inte att räkna upp alla sätt den kan hjälpa dig i en nödsituation. Apple Watch är nog den klocka vars funktioner är mest bekanta. De flesta av de funktioner vi beskrivit för Iphone kan aktiveras även från klockan. Klockan kan också detektera och larma om du till exempel har onormalt hög eller låg puls eller visar tecken på hjärtflimmer.

Ska vi nämna en funktion som klockan tillför så är det falldetektering. Inte bara Apple Watch utan de flesta smartklockor har falldetektering. Det innebär att klockan känner om du ramlat, till exempel i skidbacken, på cykeln eller bara om du är äldre och börjar få problem med balansen. Då kan klockan ringa upp nödnummer och kalla på hjälp om du behöver det. Det här kan vara särskilt användbart om du eller en anhörig börjar bli riktigt gammal och oroar dig för att inte kunna kalla på hjälp om du ramlat. Det kan då vara bra att veta att det inte behöver vara en Apple Watch utan att du kan få samma funktioner med en klocka från till exempel Garmin eller Samsung.