Rättsligt

Copyswede vann mot Samsung

En dom i Svea hovrätt har fastställt att Copyswede har rätt att ta ut en privatkopieringsavgift på surfplattor och datorer.

Publicerad Uppdaterad

Tvisten mellan Samsung och upphovsrättsorganisationen Copyswede har handlat om att även datorer och surfplattor ska vara avgiftsbelagda med en så kallad privatkopieringsavgift. En tidigare dom har beslutat att även Iphones ska vara under det paraplyet, tillsammans med sedan tidigare inkluderade lagringsmedier som hårddiskar. 

Privatkopieringsavgiften bygger på den gamla lagen om kassettbandsskatt, som är tänkt att kompensera upphovsrättsinnehavare för inkomstförluster som uppstår på grund av laglig konsumentdelning av media mellan vänner och familj. 

Många tillverkare och branschorganisationer ställer sig emot privatkopieringsavgiften. Ett av huvudargumenten är att tankegångarna är förlegade eftersom mer och mer media konsumeras via streamingtjänster och inte data som är lagrad lokalt. Dessutom hävdar bland annat branschorganisationen Elektronikbranschen att det svenska systemet går emot EU-domstolens tolkning.   

”Det akuta behovet av att regeringen tillsätter en utredning för att se över det svenska systemet. Det nuvarande fungerat inte, vilket rättsprocesserna visar. Det andra är att de måste se över den svenska lagstiftningen eftersom den inte står i samklang med hur det tolkas i EU-domstolen.”, säger Elektronikbranschens vd Klas Elm till tekniksidan Nordichardware.    

Hovrättens dom kan inte överklagas. Däremot är det ännu inte fastställt hur stor avgiften blir. Om det blir samma som den redan fastställda för hårddiskar och övrig lagringsmedia som köps styckvis, eller om det blir en helt ny avgift, framgår inte. Det kommer att krävas framtida domstolsförhandlingar till att komma fram till det. Inte heller när den nya avgiften ska träda ikraft är fastställt i dagsläget.

Källa