Externt bolag får uppdraget

Efter störningarna: Tele2 gör stor översyn av sitt svenska mobilnät

Tele2 har flera gånger det senaste året drabbats av nätstörningar som hindrat kunderna från att använda sina telefoner. Nu agerar man för att slippa fler liknande problem i framtiden.

Publicerad Uppdaterad

Det var senast i mitten av juni som Tele2 flera dagar i rad drabbades av problem som gjorde att kunderna inte kunde ringa. I slutet av juni gick Post- och Telestyrelsen som bevakar operatörerna ut med sin årliga rapport om driftstörningar och hur operatörerna skötte dessa. Där menade myndigheten att operatörerna generellt sköter sin rapporteringsplikt, men att samma typ av fel återkommer allt för ofta och att operatörerna inte är tillräckligt bra på att vidta åtgärder för att samma typ av incidenter inte ska inträffa gång på gång.

Granskar komponenter och infrastruktur

Kanske som en följd av denna kritik meddelar Tele2 idag att man ska göra en översyn av sitt mobilnät. Enligt Tele2 handlar det om en omfattande nätöversyn där man ska detaljgranska såväl infrastruktur som nätverkskomponenter. Översynen kommer att genomföras av ett externt bolag som nära kommer samarbeta med Tele2:s nätorganisation.

– Vi har upplevt ett antal allvarliga driftstörningar under det senaste året, med omfattande påverkan för våra kunder. För att säkerställa att Tele2 har det mest pålitliga mobilnätet initierar vi nu en omfattande översyn för att identifiera viktiga förbättringsområden, säger Thomas Helbo, nätchef på Tele2-koncernen i ett uttalande.

Tele2 delar framförallt nät med Telenor för 2G och 4G men de problem som Tele2 drabbades av i mitten av juni drabbade inte Telenor på samma sätt, utan problemen var just för Tele2:s kunder.

Översynen av mobilnätet inleds idag den 1 juli och väntas pågå i minst tre månader.

Källa