Från EU-kommissionen

Förslag: Roaming-avgifter förbjuds i EU

Mobiloperatörerna borde förbjudas att ta ut roaming-avgifter för mobiltrafik i mellan EU-länder, skriver EU-kommissionen i ett nytt förslag. Men om förslaget går igenom träder det i kraft först 2016.

Publicerad Uppdaterad

Första juli i år infördes ett nytt pristak för datatrafik, samtal och sms inom EU. I går onsdag presenterade Europeiska kommissionen ett nytt förslag för gällande roamingavgifter för telefoni mellan EU-länderna, där man skriver att avgifterna bör förbjudas och roamingpriserna begränsas.

I förslaget finns det även en ändring av dagens regelverk gällande operatörernas tillstånd. I och med ändringen ska operatörer med tillstånd att bedriva en verksamhet i ett EU-land också per automatik även ska rätt till att göra så i alla 28 EU-länder.

Begränsningar av hastigheten förbjuds

Kostnaden för ett mobilsamtal mellan EU-länder ska inte heller få vara högre än ungefär 1,7 kronor. Konsumenterna ska dessutom alltid ha rät till den surfhastighet som de faktiskt betalar för. Operatörerna förbjuds med andra ord att införa begränsningar av datahastigheten. 

En annan viktig punkt i förslaget gäller nätneutralitet, vilket har skrivits in regelverket från Europeiska kommissionen. I praktiken innebär detta att operatörerna inte ska ha möjlighet att påverka vad som skickas i deras nät. Istället ska all trafik behandlas på samma villkor.

Avgiftsförbudet för roaming inom EU förväntas börja gälla första juli 2014. Under övergångsperioden - som sträcker sig till i slutet av 2016 - kommer dock operatörerna fortfarande ha rätt att ta ut roamingavgifter mellan vissa EU-länder.

Förslaget från kommissionen ska nu förhandlas inom EU-parlamentet innan det slutgiltigt kan antas.