Navigera med satelliter

Google Maps kan få satellitstöd

Satelliter är en viktig del av GPS-positionering, men nu kan Google Maps få tvåvägskommunikation.

När det talas om att mobiler håller på att få stöd för satellitkommunikation handlar det nästan uteslutande om att skicka och ta emot textmeddelanden. När det handlar om positionering med hjälp av GPS är satelliter givetvisd en viktig del, men nu har det upptäckts programkod som pekar på att Google Maps kan komma att få möjligheten att kommunicera med satelliter. 

Det är publikationen PiunikaWeb som går ut med information om nyupptäckt programkod i nya betaversionen av Google Maps som pekar på att karttjänsten inte bara kommer att kunna ta emot information från satelliter utan även skicka användarens position till satelliter. Avsikten förmodas vara att skicka sin position till anhöriga för att de ska veta var användaren befinner sig även när det saknas mobilanslutning, exempelvis vid äventyr i vildmarken. Om telefonen förlorar sin mobildataanslutning ser användaren en förklaring med texten "Anslut till satellit" och en knapp för att använda satellitanslutning i Google Maps. Efter att ha tryckt på knappen kan Google Maps-användare uppdatera sin plats via satellit var 15:e minut, med en gräns på fem gånger per dag. Begränsningen på fem gånger per dag innebär att Android-användare måste välja klokt innan de använder en satellit för platsuppdateringar, och det har sannolikt att göra med kostnaden för att använda satelliter för exempelvis meddelanden och platsuppdateringar. 

Google har inte sagt något om funktionen, så det är inte känt när eller i vilka områden som funktionen kommer att erbjudas.