Annons

Apple kritiska

Klubbat: EU-parlamentet vill ha laddstandard för mobiler

EU-parlamentet har gett EU-kommisionen i uppdrag att ta fram nya regler kring standarden för laddare för mobiltelefoner. Detta som ett led i att minska elektroniksopor.

Publicerad Uppdaterad

EU-parlamentet har, med stor majoritet, röstat för hårdare regler för att minska mängden elektroniksopor. Enligt uppgifter ska varje invånare i Europa generera över 16 kilo elsopor varje år, något som är ett stort miljöproblem. En av de saker som EU-parlamentet pekade på var att konsolidera tekniken för laddning av olika elektroniska produkter, bland annat smartphones. Detta för att behovet av individuella laddare ska minska. 

Man menar här att den valfrihet som funnits för tillverkare att själva kunna använda sig av allt färre olika alternativ, även om det lett till en stor minskning av alternativen under de senaste tio åren, inte gett det resultat som man önskat. Därför har parlamentet nu gett EU-kommisionen i uppdrag att lägga fram ett förslag på hårdare regler inom omårdet till juli 2020. De senaste åren har större delen av mobiltillverkarmarknaden valt att använda sig av USB-C som standard för laddare. De flesta utom en tillverkare. 

Apple har givetvis vänt sig emot det här förslaget och menar att det skulle begränsa möjligheterna att utveckla tekniken. Men samtidigt har de haft ganska många år på sig att ta sig an en av de vanligaste usb-standarderna som använts av alla andra tillverkare, utan att visa några tecken på att vilja det. EU-parlamentet har dessutom i sin skrivelse till EU-kommisionen skrivit att de ska ta särskild hänsyn till att de nya reglerna inte ska begränsa eller förhindra utveckling och innovation. De vill också att samma tankar ska involveras när det gäller de trådlösa laddsystemen, även här vill parlamentet se en mer universell lösning.