Hjärtevän

Låter mobilen mäta hjärtverksamhet

Foto: Alivecor

Amerikanska läkemedelsverket godkänner mobil EKG-övervakare.

Publicerad Uppdaterad

Allvarliga hjärtproblem kräver medicinsk expertis för att såväl upptäckas som för att bevakas och behandlas. Men vissa tillstånd kan smyga sig på i det närmaste symptomfritt, förmaksflimmer (A-fib) är ett sådant. Denna vanliga rytmrubbning i hjärtat kan orsaka en stroke om förmaksflimret förblir obehandlat. Men nu finns en liten större chans att upptäcka problemet i tid. 

Det amerikanska företaget Alivecor meddelade i går torsdag att det amerikanska läkmedelsverket FDA just godkänt deras mobilbaserade hjärtmonitor Afib detector för både personligt och professionellt bruk. 

Den lilla dosan fästs på en smartphone och mäter användarens hjärtverksamhet via dess fingrar eller bröst. EKG-informationen överförs därefter via ultraljud, vilket kräver betydligt mindre energi än Bluetooth, till mobilens mikrofon och kan läsas av på en app som finns tillgänglig för både Android och Ios. 

Marknadspotentialen för mobila sjuk- och friskvårdslösningar är enorm, men riskerna är nästan lika stora. För två veckor sedan gick FDA ut information om att man har börjat undersöka en del av alla de hälsoappar som kan framstå som medicinska hjälpmedel men som om de inte fungerar riskerar användarens hälsa om denne avstår från vård. Främst efterlyser man tydligare märkning av huruvida apparna är av myndigheter godkänd medicinska hjälpmedel eller ej. 

Även svenska Läkemedelsverket ser möjligheterna i uppkopplade patienter, men vill som FDA se tydligare reglering i frågan. 
– Mobiltelefoner har visat sig kunna förbättra vården av patienter och deras användning i klinisk miljö har blivit mer allmänt accepterade, skriver man i rapporten Medicinska informationssystem – vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte, från november 2012. 
– Det har skett en dramatisk ökning i antal hälsoappar som är tillgängliga för nedladdning, men regelverket runt detta och vad som omfattas har hittills varit dåligt känt.

Mobilappar med ett medicinskt syfte i enlighet med definitionen av en medicinteknisk produkt ska vara CE-märkta, det vill säga uppfylla EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav, fastslår Läkemedelsverket.

Källa