2,3 GHz och 3,5 GHz

PTS bjuder till auktion på nya 5G-frekvenser – svenskt 5G först år 2021

Post & Telestyrelsen har bjudit in till en auktion för nya frekvenser tänkta att användas till 5G.

Publicerad Uppdaterad

Av de två banden har 2,3 GHz egenskaper som är liknande de för dagens 3G-frekvenser, och 3,5 GHz har högre frekvens och sämre räckvidd. Frekvenserna är därför enligt PTS inte lämpliga för att skapa yttäckning utan bäst för hög kapacitet på korta avstånd.

Det rör sig om 320 MHz i 3,5 GHz-bandet och 80 MHz i 2,3 GHz-bandet. Auktionen är upplagd så att upp till tre operatörer kan få minst 80 MHz vardera i 3,5 GHz. Om fyra operatörer bjuder, vilket förefaller troligt eftersom vi har fyra nätoperatörer i Sverige, så kommer den aktör som inte vinner någon frekvens i 3,5 GHz få möjlighet att förvärva hela det tillgängliga frekvensutrymmet i 2,3 GHz enligt ett rätt komplicerat system. Lägsta bud för 3,5 GHz-banden är 1,5 miljarder och för 2,3 GHz 400 miljoner.

Från början skulle tilldelningen av dessa frekvenser ha skett i första kvartalet i år, men auktionen fick skjutas upp på grund av att man måste anpassa efter lagändringar kring rikets säkerhet. Nu kommer den att äga rum först i november och de intresserade har till slutet av juni på sig att söka. Vi kommer därför tidigast 2021 få se nät i drift som använder dessa frekvenser.