Fungera bättre tillsammans

RCS-standarden får ny uppdatering

En av funktionerna som läggs till ska ge bättre funktionalitet mellan Android och Ios.

År 2007 presenterades Rich Communication Services (RCS), en ny standard för meddelanden mellan mobiler som var tänkt att bli en efterföljare till SMS. Det var samma år som Apple lanserade sin första Iphone. Under de kommande 17 åren har näst intill alla lagt till stöd för RCS, men 2024 är året som även Ios-användare kan börja använda standarden. 

Nu har GSMA Association (GSMA) som ansvarar för underhållet av RCS, uppdaterat specifikationerna för standarden till version 2.7, där man bland annat introducerar "Extended Messaging" som ska förbättra interoperabiliteten mellan Android och Iphone. Uppdateringen gör det bland annat möjligt med svar och reaktioner (inklusive anpassade reaktioner) på skickade och mottagna meddelanden, samt för meddelandets avsändare att redigera, återkalla och radera meddelanden som de skickat tidigare hos sig själva och meddelandets mottagare. Det ska även bli enklare att rapportera spam. 

I och med att GSMA har publicerad de fastslagna specifikationerna för version 2.7 är det fritt fram för utvecklare att implementera de nya funktionerna. Den breda funktionaliteten för Ios förmodas implementeras av Apple i den skarpa versionen av Ios 18 som kommer i höst.