"Den kinesiska staten bedriver cyberspionage"

Säpos motivering till svenskt Huawei-förbud: “Kina ett av de största hoten”

Huawei stängs ute från kritiska delar av de kommande svenska 5G-näten. Säkerhetspolisen motiverar beslutet.

Publicerad Uppdaterad

Inför de svenska auktionerna om 5G-nät så har operatörerna som ska delta i auktionen genomgått en säkerhetskoll där de fått redogöra för till exempel vilken utrustning de tänkt använda. Nu motiverar Säkerhetspolisen varför man valt att stänga ute både Huawei och ZTE från centrala funktioner i näten.

Kina ett av de största hoten

I ett uttalande säger säkerhetspolischef Klas Friberg att ett 15-tal stater bedriver verksamhet som hotar Sveriges säkerhet och att den här verksamheten intensifierats de senaste fem åren. Det handlar alltså om stater som enligt säkerhetspolisen systematiskt angriper Sverige och som har stora resurser som de lägger ner på det. Kina är enligt Säpo ett av dessa länder.

– Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5G-nät byggs. Vi kan inte kompromissa med Sveriges säkerhet, säger Klas Friberg.

Förhindra manipulering

Enligt Säkerhetspolisen förekommer det dagligen och året runt angrepp där främmande makt vill komma åt information för att stärka den egna staten eller påverka Sverige. Eftersom 5G-näten anses vara en central och kritisk del av den svenska infrastrukturen och bedöms därför ha ett högt skyddsvärde. I det gemensamma yttrandet från Säpo och Försvarsmakten talas det om att utbyggnaden av 5G måste ske så att styrning, manipulering och otillåten kartläggning från utomstående förhindras. 

I de fall då operatörerna redan använder utrustning från Huawei eller ZTE i den nätutrustning som ska användas i de nya näten säger reglerna att den utrustningen ska bytas ut senast den 1 januari 2025. Sedan tidigare har Tele2 och Tre bekräftat att de använder utrustning från Huawei i sina 5G-nät medan Telia meddelat att de använder teknik från Ericsson.

Huawei har hela tiden kategorisk förnekat att de skulle innebära en säkerhetsrisk eller att de delar information med den kinesiska diktaturen. Ingen, USA inkluderade, har heller åtminstonde publikt presenterat några bevis för de anklagelser som finns, men det behöver ju inte betyda att de är grundlösa. Man kan givetvis inte utesluta att andra länder, till exempel USA, på samma sätt som Kina spionerar och gentemot andra länder främjar de egna intressena och det kan ju påverka viljan att exponera i det här fallet Kina. 

I sitt beslut skriver dock PTS om Kinas nationella underrättelselag som kräver att kinesiska organisationer, företag och medborgare ska stödja det nationella underrättelsearbetet. PTS beskriver vidare att Huawei är ett kinesiskt bolag och att det, som även Huawei själva beskriver det, ägs av bolagets egna anställda. Ägandet hanteras dock av en funktion inom Huawei som fungerar som en fackförening, en förening som i Kina står under kontroll av kommunistpartiet. Därmed drar Säkerhetspolisen slutsatsen att den kinesiska staten och dess underrättelsetjänst kan påverka Huawei.

Källa