Okunskapen fortfarande stor

Svenskarna fortsatt ambivalenta till artificiell intelligens

Vad tycker svenskarna om AI, egentligen? Ja, enligt den undersökning som Insight Intelligence låtit genomföra så väcker företeelsen flera olika känslor.

Publicerad Uppdaterad

Artificiell intelligens har gått från att primärt vara ett spännande forskningsområde till att bli en allt större del av vår vardag, och med anledning av den saken så har företaget Insight Intelligence låtit genomföra en undersökning av svenskarnas attityd till AI. Undersökningen har genomförts i samarbete med Telia, Husqvarna, Atea och Ramboll och är baserad på ett riksrepresentativt urval av deltagare och själva undersökningen visar att svenskarna är ambivalenta till företeelsen. Det ska enligt Insight Intelligence till stor del bero på att man i hög grad inte riktigt vet exakt vad AI är, trots att andelen personer som upplever sig ha kunskap om vad AI är har ökat med tio procentenheter jämfört med förra året. Så många som 62 procent av svenskarna menar fortfarande att man antingen har liten eller ingen kunskap om vad AI är. Personer bosatta i Stockholm och Göteborg anser själva i högre grad att man vet vad AI är och man är generellt sett också mer positiva till företeelsen. Personer som tjänar mer och har en högre utbildning är också mer positiva än andra. 

Den skepsis som uttrycks rör inte helt oväntat primärt hur AI påverkar den personliga integriteten. Det här står onekligen i intressant kontrast till att sjukvården och polisen är två av de offentligt styrda verksamheter inom vilka flest är positiva till AI-utveckling. Mer än varannan person känner sig nämligen inte trygg med AI-baserade beslut från exempelvis myndigheter. Huruvida man får hjälp av en människa eller en maskin är däremot inte särskilt viktigt för svenskarna, så länge man får den hjälp man vill ha. Tre procent uppger att man faktiskt hellra diskuterar med en AI än med en människor. Undersökningen är baserad på svar från en webbpanel där 1000 svenskar mellan 16 och 70 års ålder har intervjuats.

Källa