Bredare kommunikation

Threads öppnar upp för nya appar

Threads, en app från Instagram
Threads, en app från Instagram

Metas sociala nätverk Threads gör det möjligt för utvecklare att skapa egna appar för tjänsten.

Publicerad Uppdaterad

 Meta meddelar att man nu har släppt den programmeringsfunktioner, så kallade API:er eller Application Programming Interface, som gör det möjligt för olika program att kommunicera med varandra och utbyta information. De lanserade API:erna gör det möjligt att skapa fristående appar som kan utnyttja tjänstens svarshanteringsfunktioner för att ställa in svars- och citatkontroller, hämta svar på sina inlägg, dölja, avidentifiera eller svara på specifika svar. Det blir även möjligt att se viktiga mätvärden som bland annat antalet visningar, gillamarkeringar, svar, reposts och citat på medie- och kontonivå, med mera. 

All information som behövs för utvecklare finns på Metas hemsida