Anfall är bästa försvar

Tiktok stämmer amerikanska staten

Företaget hävdar att förbudet strider mot grundlagen.

Efter att ha uppmanat till protester från Tiktoks användare går företaget nu ett steg längre och stämmer den amerikanska staten, enligt publikationen NBC News. I stämningen hävdar att Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act bryter mot det första tillägget i amerikanska grundlagen som avser skydd för yttrandefriheten. 

Företaget hävdar att nationella säkerhetsfrågor inte är ett tillräckligt skäl för att begränsa yttrandefriheten. I stämningen säger man att det är staten som har bevisbördan för att denna begränsning är berättigad, och att kongressen inte har lagt fram några bevis för att TikTok utgör datasäkerhetsrisker eller medverkar i spridning av utländsk propaganda som kan tänkas motivera lagen. 

TikTok hävdar vidare att lagen strider mot rätten till en rättvis rättegång enligt det femte tillägget i amerikanska grundlagen om att det inte går att förklara en part skyldig till ett brott och utdöma ett straff för det utan rättegång.