Steg mot IOT-standard?

Zigbee och Thread börjar samarbeta

Zigbee Alliances och Thread Groups samarbete ska underlätta IOT-produktutveckling.

Publicerad Uppdaterad

Det saknas standarder för Internet of Things, IOT, vilket bidrar till att utvecklingen och kommersialiseringen av nya produkter tar längre tid. Nu tar industriorganisationerna Zigbee Alliance och Thread Group ett steg mot ökad standardisering. 

ZigBee Alliance och Thread Group väljer nämligen nu att samarbeta. Ambitionen är att påskynda utvecklingen av uppkopplade produkter för smarta hem. Samarbetet ska göra det möjligt för Zigbee-drivna applikationer att köras på Thread-drivna nätverk. Det tillkännager organisationerna i ett pressmeddelande.

I början av året publicerade även en annan branschorganisation, Open Interconnect Consortium (OIC), ett första utkast till ett ramverk för IOT-mjukvara. Ambitionen med det är att skapa en standard för hur sensorer och enheter kommunicerar. Förslaget konkurrerar med liknande förslag från branschorganisationerna AllSeen Alliance, Industrial Internet Consortium samt Thread Group och ZigBee Alliance, som nu aviserat ett samarbete kring en standard på mjukvarunivå. 

Man skulle lätt kunna tolka Zigbees och Threads samverkan som första steget mot ett bredare samarbete och varför inte en möjlig sammanslagning av organisationerna. Men sådant är inte riktigt fallet: samtidigt som Zigbee och Thread tillkännager att de avser att samarbeta kring standardisering på applikationsnivå påpekar de att de har för avsikt att fortsätta vara självständiga organisationer.

Zigbee Alliance har cirka 400 medlemmar, bland dessa Freescale, Comcast, Itron, Landis & Gry och Philips. Thread Group startades av Google-ägda Nest. Bland medlemmarna finns Freescale, ARM och Samsung.