Tips på bättre ordning

Nya sättet att hitta platser i Google Maps – emojis vägleder

För att få bättre ordning bland dina sparade platser i Google Maps kan du nu välja en emoji. Då visas symbolen direkt i kartvyn och det blir lättare att skilja olika platser åt.

I kartan i Google Maps kan du spara favoritplatser, ställen du vill besöka och även dela platslistor med andra. De platser du lagt till i listor markeras i kartvyn så att du enkelt kan hitta, men nu blir det ännu enklare. 

Den nya funktionen innebär att en emoji du väljer själv kan symbolisera platserna du sparar. Det blir alltså enklare att direkt särskilja olika typer av platser, för du kan välja fritt bland alla tillgängliga ikoner.

1. Börja med att klicka på ikonen Sparat i botten på skärmen i Google Maps och bläddra sedan ner till Dina listor och klicka på Ny lista.

2. Här får du välja en passande ikon av alla tillgängliga och döpa din lista.Du väljer själv om listan ska vara privat eller om du vill dela den med andra.

3. Spara listan och när det är gjort kan du välja platser att lägga till. De platserna markeras då på din karta med den emoji du valt.

Intresserad av fler tips för Google Maps? De kan du hitta i vår samlade tipsartikel som visar hur du i Google Maps ser och drar nytta av din platshistroik, använder AR-funktionen, delar position med vänner, hittar din parkerade bil och mycket annat.