5G ovanligare än du kanske tror

5G försvinnande litet under 2021

5G växer enormt, men är fortfarande försvinnande liten del av trafiken.

Publicerad Uppdaterad

Post- och telestyrelsens (PTS) har publicerat sin rapport om Svensk telekommarknad 2021, en rapport som bland annat visar utvecklingen för 5G under 2021. Den visar att användandet av 5G var fyra gånger högre än under 2020 och totalt var det mer än en miljon abonnemang som utnyttjade den nya 5G-nätet. Trots den ökningen var mängden datatrafik över 5G-nätet fortfarande kraftigt överskuggad av 4G-nätet, vilket stod för 95 procent av all mobil datatrafik.

Rapporten visar också att datatrafiken i mobilnäten ökade med nästan 30 procent under 2021, vilket enligt PTS var en fortsatt hög trafikökning men mindre än vid motsvarande tidpunkt 2020.

Mängden samtalstid ökade med 25 procent jämfört med 2020 och nästan 75 procent av dessa gick via 4G-nätet, främst på bekostnad av 3G-nätet.