Annons

Regeringsbeslut

700 MHz-bandet blir mobilt

Sverige får ett nytt mobilband om ett par år, när 700 MHz-bandet öppnas upp för mobila tjänster.

Publicerad Uppdaterad

Härom dagen fattade regeringen beslutet att frekvensutrymmet 694 - 790 MHz ska frigöras för mobila bredbandstjänster. I dag används frekvenserna för tv-sändning.

Frekvensutrymmet på 96 MHz är ungefär lika stort som de frekvensband på 800 och 900 MHz som används till GSM och 4G i dag. Generellt gäller att ju lägre frekvens ett band har, desto längre räckvidd får det, och 700 MHz-bandet är därför särskilt gynnsamt för mobila bredbandstjänster i glesbygd på samma sätt som 800 MHz och 900 MHz redan används till det.

Bandet kommer att tas i drift för mobil trafik först 2017. Innan dess kommer Post & Telestyrelsen att utreda exakt hur det ska användas och fördelas.