Nytt patent för Google Maps

Animationer ska göra Google Maps tydligare

Nytt patent avslöjar att Google Maps kan få en ny grad av realism, inklusive animerade detaljer.

Det är publikationen Parkifly som har publicerat ett nytt Google-patent som kan komma att ge Google Maps en ny form av realtidsinformation. Patentet handlar om teknik för att kunna skapa animerade representationer av virtuella objekt som fordon, människor och miljöeffekter kartan för att återspegla aktuella förhållandena i ett visst område. Avsikten är att ge användaren en mer intuitiv förståelse för situationen i ett område, till exempel trafikflöde, storleken på en folkmassa vid ett evenemang eller väderförhållanden. Informationen ska kunna skapas och visas i realtid för att kunna ge så aktuell information som möjligt. 

Eftersom detta är ett patent finns det inga garantier för om eller när funktionaliteten kommer att dyka upp som en del av Google Maps.