Apple vs Epic

Apple tvingas tillåta andra betallösningar i App Store – överklagan inte godkänd

Apples överklagan om att slippa införa möjligheten för andra betallösningar än sin egen i App Store från och med december har inte godkänts och en federal domare har beslutat att Apple inte har några goda skäl att inte tillåta andra betallösningar innan årets slut.

Publicerad Uppdaterad

I ett domstolsbeslut har den federala domaren Yvonne Gonzalez Rogers bestämt att Apples försök att skjuta på införandet av möjligheten att låta apputvecklare länka till betalningslösningar utanför App Store inte godkänns. Det innebär att Apple måste följa det tidigare beslutet att tillåta utomstående betalningslösningar för köp i appar redan nu i december. Beslutet är ett av många i rättsfallet mellan Apple och spelutvecklaren Epic Games. 

När beslutet om att Apple skulle tvingas tillåta utomstående betallösningar menade Apple att det inte var möjligt att införa så snabbt utan att riskera säkerheten för användare och för Apple själva. De menade att de kunde behöva upp till fem år. Domaren menar att Apples överklagande var baserat på en väldigt selektiv förståelse av domstolens beslut och ignorerade alla fynd som fanns till stöd för beslutet att Apple skulle tvingas tillåta utomstående betallösningar, nämligen de konkurrensproblem som domstolen såg med de avgifter som Apple tar ut för köp i appar som gav apputvecklare stora ekonomiska nackdelar. Domaren menade att Apples överklagan hade grundläggande felaktigheter. 

När domen föll i ärendet första gången, i september, så vann Apple nio av tio punkter, men Apple försökte att slinka undan den de faktisk fick emot sig genom en överklagan. Båda sidorna har överklagat besluten. 

Domaren Rogers menar också att förutom att få tid för att införa nya riktlinjer så har inte Apple presenterat några trovärdiga anledningar för att de stora problem som Apple menar på att införandet skulle innebära. Apple har inte sagt något om hur deras nya App Store-policy kommer att se ut, men de har flaggat för att de antagligen kommer att hitta ett sätt att ta ut avgifter även om köpen sker utanför App Store. Apple ger sig inte i första taget och menar att nya beslut i ärendet inte borde börja gälla förrän hela ärendet är avklarat, något som sannolikt kommer att ta lång tid. Och givetvis vill de inte bli av med de avgifter som de nu kan ta ut i App Store då det sannolikt handlar om stora belopp som skulle glida ur Apples händer. 

I Sydkorea har Googles Play Store blivit tvungna att erbjuda köp utanför plattformen på grund av nya lagar. Google har där lyckats få till så att de tar ut elva procent av alla köp trots att de hanteras av apputvecklarna själva (reglerna börjar gälla nästa år). Så Apple kommer sannolikt att hitta på någon liknande lösning.

Källa