Reparera mera på egen hand

Apple utvidgar möjligheterna att reparera

Samtidigt passar man på att även utöka funktionens Aktiveringslås.

Apple meddelar att man i höst kommer att utöka möjligheterna för kunder och fristående verkstäder att reparera Iphone så att det omfattar att kunna använda begagnade originaldelar från Apple för att kunna genomföra reparationerna. Dessa begagnade originaldelar kommer att genomgå samma fabrikskalibrering som nya originaldelar från Apple för att se till att de håller så hög kvalitet som möjligt. Enligt Apple kommer detta att omfatta “utvalda Iphone-modeller" men man går inte in på vilka modeller det inkluderar.

Man kommer även att utöka funktionen Aktiveringslås, som utvecklades för att kunna låsa en stulen eller förlorad Iphone så att den blir omöjligt att återaktivera. Det nya med utökade funktionaliteten är att aktiveringslåset även kommer att omfatta Iphone-komponenter för att motverka att stulna enheter monteras isär för att sälja delarna.

När i höst de nya reparationsmöjligheterna och det utbyggda aktiveringslåset kommer att lanseras är inte sagt.