Tre och mätbolaget kommenterar resultatet

Därför vinner Tre täckningstestet 2020: “Bäst där kunderna befinner sig”

Mobil har rapporterat om analysföretaget Tutelas täckningstest där Tre tar hem segern. Nu kommenterar både Tre och Tutela själva resultatet.

Publicerad Uppdaterad

När Tutela vid samma tidpunkt förra året presenterade sin undersökning genomförd under 2018 tog Telia hem segern med Tre på andra plats, men i år så är det Tre som tar hem segern. Vi frågade Tutela om en förklaring.

Vad har framförallt förändrats sedan den förra mätningen?

– Sedan den förra mätningen har vi ändrat i flera av våra bedömningsparametrar, så jag vill egentligen inte jämföra de båda mätningarna direkt mot varandra, säger Fiona Armstrong som är kommunikationsansvarig på Tutela. 

Hon bekräftar att Tre kom på andra plats vid den föregående mätningen och att bolaget sedan dess kämpat för att ta förstaplatsen, och under hösten så passerade man de övriga operatörerna. 

Mäter via vanliga appar

Tutelas mätmetod innebär att de erbjuder en mjukvarumodul till apputvecklare så att nätmätningar genomförs i bakgrunden när användare använder de utvecklarnas appar. Modulen finns i ungefär 3000 appar av olika typer, allt från väderappar till spel. Det här innebär att mätningar sker spritt över landet, helt enkelt där användare befinner sig.

På Tre kommenterar nätchefen Maria Jonsson den senaste tidens nätförbättringar för Mobil:

– Under de senaste två åren har vi både byggt fler än 1000 helt nya 4G-basstationer och uppgraderat över 2000 stycken 3G- och 4G-basstationer med fler 4G-frekvensband som ger både bättre prestanda och mer kapacitet.

Redovisar inte yttäckning

Något som Tutela inte mäter i dagsläget är yttäckning. Att Tre vinner bolagets täckningstest betyder alltså inte att Tre har den bästa täckningen på landsbygden eller i Norra Sverige. 

– Vi satsar, precis som testet visar, på att ha bäst kvalitet där våra kunder befinner sig, kommenterar Maria Jonsson på Tre.

Fiona Armstrong på analysföretaget Tutela förklarar att man framförallt mäter hur bra nätupplevelsen är på de platser där operatörerna har täckning. Vilka platser man redovisar resultat från beror på hur de olika operatörerna presterar i förhållande till varandra. 

– Om Telia exempelvis presterar väldigt bra på en plats, men bara en annan operatör har täckning där så redovisar vi inte den platsen alls. Om Telia å andra sidan har bra mätvärden på en plats och även Telenor och Tele2 har täckning, men inte Tre så inkluderas den platsen i rapporten. Den påverkar då Telias nationella resultat, men påverkar inte Tres resultat eftersom de inte har något mätvärde för den platsen.

Kortfattat kan man alltså säga att Tutela i dagsläget framförallt mäter hur bra näten presterar där det finns täckning. Fiona Armstrong säger att Tutela tittar på hur man skulle kunna inkludera även yttäckning i sina rapporter, men att det inte är något man mäter idag.

I vilka områden är Tre bäst respektive sämst?

– När jag tittar här på data från de senaste två månaderna är Tre bäst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Fioma Armstrong på Tutela.

Nätchefen på Tre, Maria Jonsson, berättar vidare att täckningen planeras utifrån var Tres kunder finns, var de rör sig och där de förväntar sig en riktigt bra nätupplevelse.

Vad säger du till de som kritiserar er för sämre täckning i norra Sverige?

– När det gäller just norra Sverige är vi precis i början av en satsning att stärka täckning och framförallt 4G även här, säger Maria Jonsson på Tre. 

Hon berättar att de är i stort sett klara med aktivering av nya 4G-basstationer längs med E4 upp till Sundsvall, i centrala Sundsvall och i flera orter längs med den sträckan. Under våren förstärker Tre i Hälsingland och i Östersund och fortsätter därefter med E4 upp till Umeå, centrala Umeå stad och övriga orter längs med vägsträckan. Efter det ska man fortsätta med utrullning längs med i första hand större vägar och även de nordligare Norrlands-städerna.