Är Instagram beroendeframkallande?

EU inleder utredning om Instagram

Den populära tjänsten Instagram utreds nu av EU för att se om den följer DSA-lagen.

Publicerad Uppdaterad

Europeiska unionen meddelar att man har inlett en formell utredning för att avgöra om Meta bryter mot DSA-lagen (Digital Services Act) eller inte med sin Instagram. Det är på ett flertal punkter som tjänsten och Meta undersöks, vilka kan sammanfattas med: 

  • Vidtar Meta medvetna åtgärder för att göra sina appar beroendeframkallande? 
  • Skickar dess algoritmer användarna ner i potentiellt skadliga "kaninhål"? 
  • Vidtar företaget tillräckliga åtgärder för att verifiera sina användares ålder? 
  • Skyddar Meta minderårigas integritet på rätt sätt? 

EU bad ursprungligen Meta att skicka en rapport om de riskbedömningar som företaget gjorde avseende sina appar, och säger att man inte var nöjd med detta. Därför inleder man nu en egen utredning för att undersöka saken. Den fullständiga utredningen kan komma att ta tid att genomföra, men i och med att man har inlett en formell utredning har EU nu befogenhet att fatta interimistiska beslut om verkställande nu när den pågår. Dessa kan kräva att Meta genomför omedelbara förändringar.