Billigare och enklare

Facebook lanserar IOT-plattform

Parse for IOT ska göra det enklare och billigare att ta fram appar för uppkopplade saker.

Publicerad Uppdaterad

Nu är det officiellt: Facebook ger sig in på området Internet of Things, IOT. Att Facebook skulle lansera plattformen Parse for IOT blev nog det mest oväntade, om än helt rätt i tiden, företaget presenterade vid sin utvecklarkonferens F8 på onsdagen.

Parse-plattformen, som Facebook köpte 2013, handlar om att förenkla utvecklingen av mobila appar. Det är precis samma tanke som nu ligger bakom Parse for IOT, fast applicerat till appar för uppkopplade saker.

Parse for IOT kommer att ta hand om hela backend, inklusive appanalys, pushnotiser och kraschdata. Plattformen stöder från start Arduino men stöd för fler hårdvaruplattformar är redan på gång.

Där Facebook tror sig kunna göra skillnad är skalfördelar och pris. Roost, ett startup-bolag som utvecklat ett wifi-batteri som omvandlar röklarm till uppkopplade röklarm, anger Facebook som exempel. Enligt Roosts vd började han först betala efter att ha kopplat upp 10 miljoner enheter.

Mer information om Parse for IOT hittar du här.

Utvecklarkonferensen F8 kan du följa här.