Kemikalieinspektionens tillsyn

Gifter i billiga, importerade headset – svenska tillverkare utan anmärkning

I Kemikalieinspektionens tillsyn av billig konsumentelektronik hittades otillåtna halter av gifter i bland annat headset. Men svenska märken som Marshall Headphones och Urbanista klarade sig utan anmärkningar.

Publicerad Uppdaterad

Kemikalieinspektionen har bland annat till uppgift att kontrollera att reglerna om vilka kemikalier som får användas i konsumentprodukter efterlevs. I årets stickprovskontroll av billig konsumentelektronik hittade man otillåtna ämnen i 35 procent av de testade produkterna. 

- Undersökningen visar att det framför allt är små företag som själva importerar och säljer via e-handel som har produkter med brister och det rör sig ofta om billigare produkter utan kända varumärken, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Undersökningen innehåller inga mobiltelefoner, men däremot ett flertal olika headset. Bland annat finns svenska märken som Urbanista, Marshall Headphones, Urbanears och Teenage Engineering representerade, men även JBL, Sony, Ifrogz och Bose. Alla dessa klarade sig utan anmärkningar. Däremot var det ett flertal headset från för oss okända varumärken som innehöll otillåtna ämnen.

- Det är främst bly i lödningar samt ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i plast som återkommer år från år. Det är viktigt att även småföretag ställer kemikaliekrav på sina leverantörer och att de har koll på vad deras varor innehåller, säger Mariana Pilenvik.

Kemikalieinspektionen påpekar att de halter av ämnen som prylarna innehöll inte innebär någon akut risk för användaren, men de bidrar till den totala exponeringen för kemiska ämnen. De kan också orsaka skador på hälsa och miljö när de tillverkas och senare blir till avfall.

Rapporten, med en komplett lista över de testade produkterna, finns att ladda ner här