1
1
https://www.mobil.se/nyheter/google-ar-sveriges-mest-hatade-teknikforetag
571529
Nyheter
falskt
Inte lätt att bli omtyckt

Google är Sveriges mest hatade teknikföretag

Svenskar gillar verkligen inte Google, men det finns ett företag som vi gillar ännu mindre.

Publikationen Rave Reviews har undersökt vilka företag inom olika branscher som är minst omtyckta världen över, bland annat företag som kategoriseras som stora teknikföretag. Till sin hjälp har Rave Reviews använt forskningsverktyget SentiStrength för att utvärdera mer än en miljon tweets som har relaterat till varumärken. Därefter har de undersökt om innehållet är positivt eller negativt för att sedan räkna ut en hatfaktor (eller ”hate rate”) som är hur stor procent som är tweets med negativt innehåll.

Undersökningen visar att det teknikföretag som får högst hatfaktor i Sverige är Google med en hatfaktor på 50 procent. På världsbasis klarar sig Google lite bättre, där är det mest hatade företaget Microsoft, följd av Google och Facebook. 

Google är dock med sina 50 procent inte Sveriges mest hatade företag, de lyckades inte komma upp i de 53,85 procent som snabbmatskedjan Burgen King lyckades uppnå.

Källa