Förhandlingar pågår

Google Assistent kan ersätta Bixby i Samsungs mobiler

Samsungs digitala assistent kan vara på gång att bytas ut.

Publicerad Uppdaterad

Samsung ligger i förhandlingar med Google som kan resultera i att Google ska kunna göra mer på företagets telefoner. Detta kan bland annat innebära att Google Assistent kan komma att ersätta Samsungs egna och inte speciellt populära digitala assistent Bixby. Senare uppgifter från Reuters pekar till och med på att Samsung kan skrota både sin Galaxy Store och röstassistenten Bixby och ersätta med Googles tjänster, kombinerat då med en intäktsdelning.  

Orsaken till förhandlingarna sägs grunda sig på Samsungs vikande försäljningssiffror på grund av pandemin, och att man därför ska vara beredda att låta Google köpa in sig mer i företagets telefoner. Affären kan utöver ett eventuellt byte av digital assistent även ge Google Play Store större utrymme och en mer framskjuten plats på Galaxy-enheter.

Google betalar redan idag stora summor till Apple för att vara standardsökmotor i företagets produkter, och en uppgörelse med Samsung skulle kunna vara en liknande affär.

Källa