Verklighetsförstärkt arbetshjälp

Google gör det lättare att använda AR i Google Meet

Nu blir det möjligt att kommunicera med förstärkt verklighet via Google Meet.

Publicerad Uppdaterad

Google har introducerat möjligheten att använda Google Glass Enterprise Edition 2 för förstärkt verklighet i Google Meet. Funktionen har använts en tid av tekniker på Googles datacenter för att enklare kunna samarbeta från olika delar av arbetsplatsen.

Funktionen gör att användare kan ansluta till en videokonferens med Google Meet där användaren sedan kan se den som medverkar i samtalet i glasögonens övre högra hörn. En av fördelarna är att den som användaren konfererar med kan ge visuella instruktioner under samtalets gång vilket inte är möjligt via ett vanligt telefonsamtal.

Tack vare integrationen med Google Meet kan det även introduceras nya möjligheter inom exempelvis konferenser och andra typer av samarbeten utan krångligare utrustning än glasögonen och en mobiltelefon.

Källa