Varnar Trumpadministrationen

Google: Huaweiförbudet innebär en säkerhetsrisk

Googles moderbolag Alphabet ska enligt uppgifter till Financial Times försöka övertyga den amerikanska regeringen om att ett Huaweistopp kan få stora konsekvenser för den nationella säkerheten.

Publicerad Uppdaterad

De argument som Alphabet, Googles moderbolag, ska ha anfört i sina diskussioner med den amerikanska regeringen ska ha gått ut på att ett Huawei utan Android är ett större hot mot den nationella säkerheten i landet än ett Huawei med Android. Därför yrkar man på att den kinesiska techjätten ska få rätt att använda Android och få de nödvändiga säkerhetsuppdateringarna. För den som mot all förmodan inte kände till det så svartlistade den amerikanska regeringen Huawei i maj, med hänvisning till just den nationella säkerheten. Huawei har förvisso fått uppskov när det gäller Android fram till den 19 augusti, men vad som händer sedan är oklart. Huawei har sedan tidigare jobbat på ett eget alternativ till Googles mobila operativsystem i händelse av att någonting liknande dagens situation skulle uppstå, och det är inte omöjligt att man går över till en sådan lösning om svartlistningen fortsätter. 

Detaljerna okända

Exakt vad Alphabet har sagt till Trumpadministrationen framkommer inte av uppgifterna som Financial Times fått ta del av, men det är inte så svårt att tänka sig ungefär hur man resonerar. Dels förser Google Android med månatliga säkerhetsuppdateringar och dessutom är funktionen Play Protect avgörande för att stoppa skadlig kod av olika slag. Med tanke på att Huawei i dagsläget är världens näst största smartphonelverantör så skulle svartlistningen innebära att hundratals miljoner användares enheter är att betrakta som säkerhetsrisker. Huruvida argumenten man påstås ha anfört biter på den amerikanska regeringen återstår förstås att se. 

Källa