Mer neutrala värderingar

Google reagerar mot skönhetsfilter i kamera-appar

Förskönade selfies kan ge användare dåligt självförtroende.

Publicerad Uppdaterad

Google har meddelat att företaget tar avstånd från skönhetsfilter och liknande bildbehandlingsfunktioner i mobilkameror, eftersom detta enligt företaget kan påverka till snedvridna skönhetsideal och en ökad risk för dysmorfofobi, missnöje med det egna utseendet och ökad risk för oro och ångest. Som ett led i detta ställningstagande har företaget uppdaterat sina egna Pixel-kameror med mer värdeneutrala ikoner och texter.

Den här typen av retuschering av framför allt porträttbilder går under många olika namn beroende på tillverkare, men handlar i korthet om att ett porträtt "förskönas" genom att släta ut hud, ta bort eventuella fläckar, ändra ögonform och så vidare, för att producera vad som brukar kallas för en förskönad bild.

Enligt Google har man upptäckt att den här typen av funktioner är populära bland barn och ungdomar, men också att användandet av den typen av retuscherande kan ha negativa effekter. De kan bland annat leda till lågt självförtroende och att användare mår psykiskt dåligt av den skeva verklighetsuppfattningen.

Möjligheterna att bearbeta porträttbilder kommer inte att plockas bort, men funktionerna kommer att göras mer neutrala och innehålla färre värdeladdade termer och illustrationer.

Källa