Dags att uppdatera

Google släpper uppdateringar: Pixel-funktioner även till andra Androider

Introducerar funktioner som tidigare var Pixel-exklusiva även på andra enheter.

Publicerad Uppdaterad

Google meddelar att de har börjat rulla ut uppdateringar för ett flertal av sina verktyg och tjänster, vilket i en del fall inkluderar sådant som vid någon tidpunkt tidigare var Pixel-exklusiva.

Flera av uppdateringarna är avsedda att öka tillgängligheten för personer med svårigheter. 

En ny funktion för att öka tillgängligheten är att kunna navigera på telefonen med hjälp av ögonrörelser och ansiktsuttryck. Funktionen som heter Camera Switches är främst tänkt för personer med motoriska svårigheter och användaren kan själv styra och redigera vilka rörelser som ska registreras. Funktionen kommer att dyka upp under inställningarna för tillgänglighet när uppdateringen har nått telefonen.

Även funktionen Project Activate vänder sig till personer med rörelse- eller talsvårigheter, och gör så att telefonen kan läsa upp fraser, spela upp ljud och skicka textmeddelanden med hjälp av ögonrörelser och ansiktsuttryck.

Dessutom har appen Lookout av Google fått stöd för handskriven text som i datortermer använder teckenuppsättningen Latin, vilket ska göra det lättare för synskadade att utforska sina omgivningar.

En funktion som tidigare var Pixel-exklusiv men som nu ska dyka upp på enheter från andra tillverkare är Locked Folder, där användaren kan flytta foton till en lösenordskyddad mapp och på så sätt förhindra att de visas i Foto-appen. Ytterligare en funktion som tidigare var Pixel-exklusiv men som nu släpps till fler enheter är Heads Up som påminner användare om att se sig för om vi använder telefonen när vi promenerar.

Utbudet av uppdateringar inkluderar även sådant som att Gboard får fler stickers och förbättrade funktioner för att klippa och klistra och nya filterfunktionen för synbarhet i Quick Share när man vill dela material med någon i närheten.

Uppdateringarna kommer att rulla ut succesivt under hösten.