Inte tillräckligt lönsamt

Inga fler konsumentprodukter från Jabra

Konkurrensen är så hård att det enligt Jabra inte längre är lönt att satsa på konsumentmarknaden.

Publicerad Uppdaterad

Det är bara några dagar sedan som Jabra lanserade de två nya lurarna Elite 8 Active Gen 2 och Elite 10 Gen 2, men det kan komma att bli de två sista modellerna i den produktserien. Det är Jabras moderbolag GN som meddelar att man kommer sluta ta fram produkter som vänder sig till konsumentmarknaden. Det kommer bland annat att innebära att man avvecklar produktserierna Elite och Talk senare i år, men man säger sig komma att erbjuda kundservice och support “under flera år”. 

I pressmeddelandet skriver man att “Omfokuseringen av produktlinjen Elite mot premiumsegmentet, som inleddes under 2023, har resulterat i en starkare lönsamhetsnivå än tidigare. De investeringar som krävs för framtida innovation och tillväxt i detta mycket konkurrensutsatta område bedöms dock inte vara motiverade på lång sikt med tanke på de risker som är förknippade med detta. Produktlinjen Talk följer en liknande logik och är positionerad på den minskande marknaden för mono-Bluetooth.” 

Man kommer istället att öka sitt fokus och sina resurser på mer attraktiva delar av GN:s verksamhet.