Shoppingsajt i blåsväder

Kinesiska Temu anses bryta mot EU-regler

18 konsumentorganisationer anmäler Temu på flera punkter.

Publicerad Uppdaterad

Sveriges Konsumenter, tillsammans med 17 andra europeiska konsumentorganisationer, anmäler den kinesiska e-handelsplattformen Temu för påstådda överträdelser av EU:s Digital Services Act (DSA). Dessa konsumentorganisationer hävdar att Temus “oerhört” låga priser och erbjudande om kostnadsfri leverans verkar lockande för konsumenterna att använda tjänsten. Det har även utfärdats en varning i ett uttalande där det påpekas att flera europeiska konsument- och branschorganisationer i förväg har uttryckt oro över att produkterna som säljs på plattformen kan vara rent farliga då de flesta inte följer europeiska säkerhetslagar. Det gäller inte minst kosmetik och elektronik. 

Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, säger i ett uttalande att “Vi tänker inte acceptera att den här typen av företag kombinerar låga priser med totalt ointresse för grundläggande produktsäkerhet och konsumentskydd. Det kan vara både farligt och dyrt i längden.” 

Det handlar främst om tre punkter där de 18 konsumentorganisationerna anser att Temu har brutit mot DSA.

Första punkten handlar om brist på spårbarhet och att det i en del fall saknas alla former kontaktuppgifter vilket gör reklamationer näst intill omöjliga. 

Andra punkten är att man anser att kunder manipuleras och vilseleds av produktrekommendationer. 

Tredje punkten är kritik mot att man anses vända sig väldigt mycket mot barn och ungdomar, bland annat genom reklamkampanjen på Tiktok samt att det inte krävs någon ålderkontroll för att skapa ett konto. 

Temu själva säger i ett uttalande att de har för avsikt att följa alla lokala regler och lagar på de marknader där de verkar, att de är nya på den europeiska marknaden och att de under det dryga år som de funnits här lyssnat på feedback och gjort förändringar i tjänsten för att tillmötesgå önskemål, ett arbete de alltså ämnar fortsätta med.