1
1
https://www.mobil.se/nyheter/massiva-uppdateringar-av-google-maps-att-vanta
570146
Nyheter
falskt
Roadmap för Googles karttjänst

Massiva uppdateringar av Google Maps att vänta

Många förbättringar att vänta, men i Sverige är ledordet just vänta.

Google har presenterat sina planer för karttjänsten Maps under 2021, och det kommer att hända en hel del under årets gång. Många av de nya funktionerna kommer att utnyttja artificiell intelligens, och det inkluderar exempelvis att räkna ut bränslebesparande rutter för fordon där tjänsten tar hänsyn till sådant som trafiktäthet och hur mycket upp- och nerförsbackar olika rutter har. Bränslebesparande rutter kommer dessutom att föreslås som standardrutter så länge de har liknande restid som inte lika bränslebesparande diton. Den här funktionen kommer först att lanseras i USA, men lanseras världen över under årets gång.

Det ska även dyka upp mer information om var det går att plocka upp beställda varor utan att behöva lämna bilen, men det kommer initialt att vara en extremt begränsad funktion.

Google Maps kommer även att få utökade möjligheter att hjälpa användare att navigera inomhus med hjälp av förstärkt verklighet, men det kommer till att börja med enbart att handla om att man utökar antalet flygplatser med funktionen, samt ett antal köpcenter i USA.

Det kommer även att läggas till nya lager som kan läggas över kartorna för att visa mer information, nämligen väderleksrapporter och information om luftkvalitet men även här får Sverige vänta – de kommer till att börja med att introduceras i USA, Indien och Australien.

Källa

Ämnen