Omsätter 50 miljarder kronor om fem år

Mobil hälsa spås bli stort tillväxtområde

I nästa version av Ios ryktas det om en massa nya hälsofunktioner. Mobil hälsa spås bli ett väldigt snabbt växande affärsområde framöver.

2019 kommer affärsområdet mobil hälsa att omsätta motsvarande över 50 miljarder kronor, spår en ny rapport.

Publicerad Uppdaterad

Mobil hälsa är ett affärsområde som växer stort just nu. Medan den globala omsättningen för affärsområdet låg på motsvarande drygt 4 miljarder kronor under 2012, så väntas det få en genomsnittlig årlig tillväxttakt på drygt 43 procent fram till 2019, enligt en rapport från Transparency Market Research.

Till affärsområdet mobil hälsa räknas diverse mobila enheter och tjänster för att leverera frisk- och sjukvård i olika former. Mobila glukosmätare, pulsmätare, blodtrycksmätare och övervakningshjälpmedel för sömnapné, är några exempel på prylar som spås en rejäl tillväxt framöver.

Ett exempel på hur hett mobil hälsa är, är de många ryktena kring Apples nästa version av Ios. De påstådda Healthbook-funktionerna i den kommande versionen av systemet ryktas kunna mäta blodtryck, vätskenivåer i kroppen samt blodsocker med hjälp av en extern enhet.

Förutsättningarna för den mycket snabba tillväxt som Transparency Market Research spår för mobil hälsa som affärsområde är bland annat att vi får allt fler äldre som lever allt längre i västvärlden, vilket kommer innebära att sjuk- och äldrevården måste möta det allt större vårdbehovet genom att effektivisera verksamheten. Det kommer i sin tur att göra så att efterfrågan på mobila lösningar för hälsokontroller och liknande kommer att öka, spår rapporten.

Bland de eventuella hinder som skönjas för tillväxten inom mobil hälsa nämns bland annat oro kring olika säkerhetsfrågor relaterade till datahanteringen i sammanhanget.

Källa