Positionsbaserade tjänster

Mozilla teamar upp med svenska Combain

Svenska Combain ska hjälpa Mozilla med att få precisare positionsdata.

Publicerad Uppdaterad

Mozilla har ingått samarbete med svenska Combain Mobile, specialist inom precis cell-ID och wifi-positionering för Internet of things-tillämpningar, om fallback-tjänster för Mozillas positionsbaserade tjänster. Konkret innebär samarbetet att positionssökningar som inte anger en tillräckligt hög precision skickas till Combain som lägger till högre precision.

Företagen kommer även att dela data, vilket Combains vd anser som ytterligare en fördel med samarbetet.
– Mozillas data kombinerad med vår nya positioneringsalgoritm innebär att vi kommer att kunna förbättra ännu mer Combain Positioning Service (CPS), vilket i sin tur kommer att gynna Mozillas och Mozilla OS användare globalt, säger Bjorn Lindquist, CEO Combain Mobile. 

Mozillas crowdsourcade positionstjänst Mozilla Location Service lanserades år 2013.