Mer strömmande från Netflix

Netflix spelsatsning får ny inriktning

Netflix vill komplettera sina strömmade filmer och serier med strömmande spel.

Publicerad Uppdaterad

Redan tidigare har läckt information pekat på att Netflix har för avsikt att bredda sin satsning på spel även utanför traditionella mobilspel. Nu bekräftar man att man utforskar en lösning för strömmande spel. Enligt Leanne Loombe, Netflix VP för externa spel, är arbetet fortfarande i ett väldigt tidigt skede men att man lägger ner mycket tanke bakom satsningen för att undvika misstag som andra liknande tjänster har gjort.

Enligt Loombe är avsikten att göra strömmande spel tillgängliga på alla plattformar där det finns Netflix. För att kunna göra detta krävs dock att främst Apple ändrar sina regler för strömmande innehåll, vilka för tillfället sätter käppar i hjulet för samtliga aktörer som vill strömma spel främst till Iphone och Ipad.

Loombe kommer dock inte med någon information om när det kan bli aktuellt med strömmande spel, men eftersom man enligt uppgift ligger väldigt tidigt i det arbetet kan den komma att vara aktuell ganska långt in i framtiden.

Källa