Huawei ser in i framtiden

Nya utmaningar för Huawei: Så planerar de att klara 2022

Stora satsningar på innovation ska vara vägen in i framtiden, men hindren är många.

Publicerad Uppdaterad

Huawei står inför större utmaningar under 2022 än vad man gjorde under 2021. Det konstaterade Huaweis ordförande Ken Hu vid Huawei Global Analyst Summit 2022 i Shenzhen, Kina. Enligt Hu kommer utmaningarna att tvinga företaget att utvidga sitt produktsortiment, investera mer i forskning och utveckling, och se till att effektivisera hur företaget arbetar. Man ska dessutom se till att hålla företaget borta från sådant som anses vara ekonomiskt riskabelt och koncentrera sig på säkrare men inte lika nytänkande produkter och tjänster. Hu hävdar dock att investeringar i forskning och utveckling är det som kommer att leda företaget in i framtiden. Man har till exempel som mål att kunna leverera mobildata med hastigheter på upp till 10Gb/sek med hjälp av vad man kallar 5.5G-utrustning.

Ett annat effektiviseringsprojekt är Huaweis nyligen lanserade MetaStudio där man kommer att flytta hela produktionsprocessen ut i molnet. 

Bland utmaningarna tar Hu upp bland annat handelsrestriktioner, geopolitiska konflikter, Kinas fortsatta problem med Covid-19, inflation och valutasvängningar.

Källa