Annons

Anpassning av ny säkerhetslag

PTS skjuter upp tilldelning av 5G-frekvenser

Post- och telestyrelsen hade planerat tilldela nya mobilnätfrekvenser för 5G första kvartalet 2020, men en ny lag gör att frekvenstilldelningen skjuts upp.

Publicerad Uppdaterad

Under första kvartalet 2020 var det meningen att Post- & Telestyrelsen skulle dela ut nya mobilfrekvenser i band kring 2,3 och 3,5 GHz. Frekvensbanden är teknikneutrala men kan ses som en förutsättning för de svenska operatörerna att komma igång med 5G i större skala eftersom deras övriga frekvensband redan är i bruk.

Nu tvingas PTS att skjuta upp frekvenstilldelningen. Orsaken är ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som bland annat innebär att PTS ska beakta Sveriges säkerhet vid tilldelning av tillstånd att använda radiosändare.

PTS för nu samtal med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i den frågan och man hoppas kunna genomföra tilldelningen av frekvenserna så tidigt som möjligt under 2020.

De lagändringar som gjorts gör också att säkerhetskrav kan ställas på vilken utrustning som operatörerna tillåts installera i sina mobilnät. Lagen har beskrivits som en "anti-Huawei"-lag, då det är just den typ av säkerhetshot som USA och ett par andra länder åberopat för att neka Huawei tillgång till deras marknader, men det finns inget som säger att svenska myndigheter i dagsläget betraktar Huaweis utrustning som en säkerhetsrisk och lagen kan lika gärna anses vara förebyggande.

Källa